Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 385

Judgement Details


Date
27/05/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
MICHELANGELO BOND vs CARMELO MANGION U ARKITETT U INGINIER CIVILI JOSEPH CAMILLERI GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITT LITIGJUZ - ENFITEWSI TEMPORANJA - INTERESS GURIDIKU - KOLPA - ORDNI PUBBLIKU - RESPONSABILITA' TA' PERIT U BENNEJ
Summary
Fost ir-rekwiziti tal-interess guridiku hemm dak li l-istess irid ikun attwali, cjoe' dak li Mortarajiddefinixxi bhala. "La utilita' finale della domanda giudiziale sul tema dell'asserita esistenza eviolazione di un diritto". Jekk l-azzjoni tkun inkapaci li tipproduci rizultat vantaggjuz jew utili ghal min jipproponiha jew jekk ir-rizultat, jew sentenza, ma jkunx jista' jigi uzufruwit, dik l-azzjoni ma tistax tigi protetta. Ir-responsabilita' tal-bennej u tal-perit hija regolata mill-artikolu 1732 tal-Kapitolu 16, liema artikolu ma jikkontemplax presunzjoni ta' responsabilita' "juris et dejure" kontra l-bennej u l-perit, izda f'kull kaz ghandha tigi pruvata kontra taghhom il-kolpa. L-azzjoni kontra l-perit u bl-bennej hija ta' ordni pubbliku, u ghalhekk tispetta mhux biss lil min ikun tahom l-inkarigu izda wkoll lis-successuri fit-titolu tieghu. Id-dritt ta' azzjoni diretta mis-subenfitewta kontra l-bennej u l-perit hu radikat fin-natura tal-azzjoni stess billi hi ta' ordni pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info