Referenza: Volum 75 (1991), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 240

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/05/1991
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
NICHOLAS ELLUL vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI
Fil-Qosor
Ir-rikorrent kien ghaddej proceduri kriminali quddiem il-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti Istruttorja. Hu lmenta li gew vjolati d-drittijiet fundamentali tieghu ghal smiegh xieraq billi l-ezebiti gewmizmuma minn persuni mhux awtorizzat u l-esperti ballistici kienu mpjegati statali f'korpi dixxiplinari. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili cahdet l-eccezzjoni tal-intimati dwar in-nullita' tar-rikors promotorju tal-gudizzju, irrifjutat tezercita d-diskrezzjoni taghha in parti billi mezzi ohra xierqa kienu jezistu ghar-rimedju tal-allegat ksur, u laqghet l-ilment tar-rikorrenti in kwantu kien jirrigwarda tnejn mill-esperti ballistici. Wara l-appell tal-intimati, il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Ir-rikorrent kien qajjem il-kwistjoni kostituzzjonali quddiem il-Qorti tal-Magistrati. Sussegwentement, u qabel ma dik il-kwistjoni giet dekretata, huwa pprezenta l-prezenti rikors u ddikjara fil-Qori tal-Magistrati li, stante l-prezentata tar-rikors, ma kienx hemm lok ghal digriet. Il-Qorti osservat li bhala massima, riferenza kostituzzjonali lill-Prim'Awla tal-Qorti Civili minn xi Qorti lima tkunx l-istess Prim'Awla jew il-Qorti Kostituzzjonali, ma tinkludix il-procedura ordinarja permezz tar-rikors. Tali rikors huwa eskluz fejn jiehu l-forma ta' appell minn digriet li jkun iddikjarakwistjoni kostituzzjonali frivola u vessatorja billi tali digriet mhux appellabbli. Il-Qorti ghandha diskrezzjoni meta jkunu jezistu rimedji ordinarji jekk tapplikax jew le s-sanzjoni kostituzzjonali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni