Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 446

Judgement Details


Date
07/10/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, MUSCAT AZZOPARDI GODWIN, AGIUS CARMEL A.
Parties
JOHN MALLIA vs MANAGER WATER WORKS DEPARTMENT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA' - SENTENZA
Summary
L-artikolu 218 tal-kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jiddisponi li fis-sentenza ghandhomqabel xejn jinghataw ir-ragunijiet li fuqhom il-Qorti tkun ibbazat id-decizjoni taghha, u ghandu jkun hemm fiha wkoll il-parti tat-talba u tat-twegiba li l-Qorti jidhrilha li hija bizzejjed biex is-sentenza tkun tiftiehem. Fl-interpretazzjoni ta' dan l-artikolu din il-qorti dejjem qaghdet attentabiex kemm jista' jkun issalva l-atti meta mill-korp tas-sentenza wiehed almenu jifhem x'inhu l-mertutal-kaz u x'inhu l-bazi tas-sentenza. Meta mis-sentenza ma jirrizultax almenu hjiel tal-motivazzjoni u l-anqas taghti indikazzjoni tat-talba ta' l-attur, dik is-sentenza ma tistax tigi salvata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info