Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 442

Judgement Details


Date
07/10/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
VICTORIA VASSALLO vs JOSEPH XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI GHAL TERMINAZZJONI TA' LOKAZZJONI - AZZJONI PERSONALI - AZZJONI REALI - INTEGRITA TAL-GUDIZZJU - LEGITTIMAZZJONI ATTIVA - UZUFRUTTWARJU
Summary
L-uzufruttwarju, li ghandu d-dritt li jkiri lil terzi l-fond li huwa jgawdi, tant illi l-lokazzjoniminnu maghmulha tibqa' torbot lis-sid, anki wara li jispicca l-uzufrutt, basta din tkun sarte b'kundizzjonijiet gusti u ghal zmien determinat jew determinabbli, ghandu wkoll is-setgha li jipproponi kawza biex jittermina l-istess kuntratt, minghajr, ma hu mehtieg l-intervent tas-sidien ghall-integrita' tal-gudizju. L-art. 348 huwa mahsub biex jestendi d-drittijiet ta' l-uzufruttwarju biex jikkomprendu wkoll dawk l-azzjonjiet li huma msejjhin reali nkwantu huma marbutin ma' jew jolqtu direttamentl-oggett, u li, kieku ma kienx ghal dan l-artikolu 348, kienu jappartjenu biss lis-sid ta' l-oggettkolpit. L-istess artikolu ma huwiex mahsub biex jillimita d-dritt ta' l-uzufruttwarju illi jipproponi azzjonijiet personali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info