Referenza: Volum 75 (1991), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 207

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/04/1991
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
N/A
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ADOZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - FAMILJA, DRITT GHALL- - GUSTIZZJA NATURALI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUNSENS - MISSIER NATURALI - NECISSITA' TA' NULLITA' - ORDNI TA' RIFERENZA MILL-LEGITTIMU KONTRADITTUR - SEKOND'AWLA TAL-QORTI CIVILI - SMIEGH XIERAQ - TRATTAMENT INUMAN
Fil-Qosor
Il-procedura bdiet minn ordni ta' riferenza tas-Sekond'Awla tal-Qorti Civili fejn kienu pendenti proceduri ghall-adozzjoni tal-bint naturali tar-rikorrent, missierha. L-omm kienet tat il-kunsens taghha ghall-adozzjoni. Il-missier naturali ppretenda li l-adozzjoni ta' bintu minn terzi minghajr il-kunsens u kontra r-rieda tieghu kienet tilledi d-drittijiet fundamentali tieghu kif protetti mill-artikoli 6, 8 u 14 tal-Konvenzjoni Ewropeja u l-artikoli 36 u 39 tal-Kostituzzjoni. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili ddecidit billi fil-waqt li respingiet l-eccezzjonijiet procedurali sollevati mill-Attorney General, iddecidit billi ddikjarat illi l-fatti allegati mir-rikorrent ma kinux jikkostitwixxu vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tieghu. Ir-rikorrent appella, waqt li xi whud mill-intimati appellaw incidentalment. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. L-ordni ta' riferenza kien sar mis-Sekond'Awla tal-Qorti Civili. Billi l-proceduri f'dik il-Qorti huma ta' natura volontarja u mhux kontenzjuza, gie li fl-ordni ta' riferenza mibghut lill-Prim' Awla tal-Qorti Civili kien jonqos il-legittimu kontraditur. Il-prezenza ta' legittimu kontradittur hija dejjem mehtiega fil-proceduri kontenzjuzi u dan ghall-validita' stess tal-istess proceduri. In notifika semplici ta' terzi ghal liema rrikorriet l-ewwel Qorti, li ma tirrendihomx intimati bil-kjamata fil-kawza taghhom, ma hiex sufficjenti biex tirregolarizza l-proceduri. Il-Qorti, pero', ma annullatx dawn il-proceduri ghar-raguni sovrastani tal-gustizzja mat-tarbija. Ghalhekk, ghalkemm l-eccezzjonijiet procedurali sollevati mill-Attorney General messhom gew milqugha, il-Qorti, wara z-zmien li kien ghadda, u fl-interess tal-gustizzja, ma kenitx aktar f'qaghda li taghmel dak. Fil-mertu imbaghad il-Qorti Kostituzzjonali osservat li fi kwistjonijiet simili jinholoq konflitt bejn id-drittijiet fundamentali tat-tarbija adottandiu dawk tal-missier naturali. Il-gustizzja naturali tehtieg li f'tali konflitt, id-drittijiet tat-tarbija jkollhom is-sopravvent. Il-missier naturali ma kienx qieghed ibaghti vjolazzjoni fid-dritt tieghu ghall-familja, u ma kienx qieghed ibaghti ebda diskriminazzjoni jew trattament inuman. Bl-agir tieghu kienet it-tarbija li kienet qeghda tbati menomazzjoni fid-drittijiet taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni