Reference: Volume 37E (1953), Part No. 4, Section , Page 1217

Judgement Details


Date
05/12/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs EMMANUELE GRIXTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LAST OPPORTUNITY" - KOLLIZJONI - NEGLIGENZA - TRAFFIKU
Summary
F'kaz ta' kollizjoni ghandu jigi ezaminat x'kienet il-kawza prossima tal-kollizjoni; u biex tigi accertata l-kawza prossima tal-kollizjoni jehtieg li wiehed jara x'kienet ir-reazzjoni tad-drivers involuti fl-incident meta huma raw lil xulxin. Jekk minn din l-indagini jirrizulta li n-negligenza inizjali kienet ta' wiehed mid-drivers, imma dan ikkorega ruhu fi zmien utili qabel il-habta, b'mod li d-driver l-iehor kellu l-opportunita' li jevita l-kollizjoni, ir-responsabilita' tal-kollizjoni taqa'fuq dan l-ahhar imsemmi driver wahdu, avvolja n-negligenza inizjali ma kienetx tieghu; ghax hu kellu l-ahhar opportunita' li jevita l-kollizjoni. It-teorija tal-"Last Opportunity" ma tapplikax jekk,sal-mument tal-kollizjoni, id-driver li kien inizjalment negligenti jkun ippersistu fin-negligenzatieghu; imma jekk huwa jkun ikkorega l-izball tieghu f'intervall ta' hin apprezzabili qabel il-kollizjoni, u fil-mument tal-kollizjoni n-negligenza tieghu inizjali kienet spiccat, allura dik it-teorija hija applikabili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info