Reference: Volume 74 (1990), Part No. 4, Section , Page 589

Judgement Details


Date
22/03/1990
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DAVID CLARKE F'ISMU PROPJU GHAN-NOM TA' L-ASSENTI MARTU CHRISTIME MARY CLARKE vs L-AVUKAT DOTTOR MARCO GRISCTI NOR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
IMMOVABLE PROPERTY (ACQUISITION BY NON RESIDENTS) ACT 1974 - JUS SUPERVENIENS - KONVENJU
Summary
Kawza fejn l-atturi talbu lill--qorti tikkundanna lill-konvenut jittrasferilhom propjeta' immobiljari fi stat ta' gebel u saqaf. Kien gie pattwit illi jekk is-socjeta' konvenuta ma tlestix l-appartementi kif pattwit, allura dan kellu jigi trasferit bi prezz partikolari fl-istat ta' gebel u saqaf.Peress illi l-atturi akkwistaw il-permess tal-Ministru tal-Finanzi biex jakkwistaw a tneur ta' l-"Immovable Property (Acquistion by Non-Residents) Act 1974", il-pozizzjoni taghhom giet definittivamentregolarizzata permess tal-Ius Superveniens.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info