Referenza: Volum 37E (1953), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1206

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/11/1953
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
DOMINIC MINTOFF, B.E. & A., A. & C.E. vs THOMAS HEDLEY ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"FAIR COMMENT" - "INNUENDO" - ART. 29 U 28 (1) TAL-KAP. 117 - KOMMUNIZMU - LIBELL - MALA FEDE - PROVA - VERITA' TAL-KONVICJU
Fil-Qosor
F'materja ta' libell hija prattika komuni li jigi mqieghed mill-kwerelant "innuendo" fuq il-kliem liminnhom huwa jilmenta bhala libelluzi, ghalkemm l-"innuendo" proprjament hu necessarju li jigi ndikat biss fil-kaz meta l-kliem, pretizi ingurjuzi, fis-sens ordinarju u naturali taghhom ikunu bla sinifikat jew innocenti. Imma l-lum fil-prattika tal-Qorti hu pacifiku li l-kwerelant, anki jekk jindika "innuendo" partikulari, jista' dejjem jirnexxi fil-kwerela tieghu anki fuq is-sens ordinarju u naturali tal-kliem. Fl-indagini jekk bran minn artikolu huwiex verament libelluz, ghandu jithares mhux biss il-bran. Jekk minn dan l-artikolu l-qarrej jifhem li l-kwerelant jissimpatizza mal-komunistiu jhobb jaghmilha maghhom, l-artikolu huwa libelluz. U f'din il-materja hu elementari li mhux dakli seta' talvolta kellu f'rasu min kiteb l-artikolu li jghodd, imma dak li fil-fatt kiteb; ghax dakjaqra l-qarrej. L-allegazzjoni tal-fatti ghandha turi x'kienu l-fatti kollha; u l-prova tal-verita'ghandha tinkontra l-akkuza. Jekk jithalla barra xi dettall importanti u fondamentali fil-fatti, mahemmx narrazzjoni sewwa tal-fatti. Min jikteb ghandu jghid il-fatti kif kienu sewwa u mbaghad ihalli lill-qarrej jiggudika. Jekk xi cirkustanza fondamentali tigi tacjuta, il-qarrej ma jistax jifforma koncett gust tal-fatti. Jekk il-kwerelat jipprova biss bicca mill-fatti, imma ma jippruvax dak li jikkostitwixxi s-sustanza ta' l-imputazzjoni, ma jistax jinghad li saret il-prova tal-fatti; u jekk ma ssirx il-prova tal-fatti, ma jistax jinghad li hemm "fair comment". Jekk il-fatti ma jigux affermati veracement, kull kumment fuqhom ma jistax ikun "fair comment". Il-ligi tixhet l-obligu tal-prova fuq il-kwerelat, fis-sens li tistabbilixxi kontra tieghu prezunzjoni li hu agixxa xjentement, jekk ma jippruvax il-kuntrarju. U biex jigi ritenut li l-kwerelat agixxa xjentement, hu bizzejjed lil-kwerelat seta' jaghmel, u ma ghamelx l-indagini mehtiega biex jasal ghall-verita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni