Reference: Volume 37E (1953), Part No. 4, Section , Page 1137

Judgement Details


Date
05/09/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MAIN ROAD" U "SIDE ROAD" - KOLLIZJONI - TRAFFIKU
Summary
Il-fatt li driver ikun isuq, minflok fuq ix-xellug fit-triq, kif iridu r-regolamenti, fuq il-"crownof the road", ma hux deciziv ghas-soluzzjoni ta' kwistjoni dwar liema driver huwa l-htija ta' kollizjoni li tigre. Id-driver li jkun diehel minn "side road" ghal go "main road" ghandu certi doveri x'josserva, fosthom dak li jcedi ghat-traffiku fuq il-"main road", li jesplora tajjeb il-"main road" qabel ma johrog fiha, u dak li jmexxi "dead slow", u sahansitra jwaqqaf, biex u ... jaccerta ruhu lijista' johrog bla hsara. Il-"main road user" ghandu wkoll joqghod attent fil-"cross roads": imma l-grad ta' dilegenza li tinkombi lilu huwa ferm anqas. Imma jekk il-provi juru li l-kawza prossima tal-kollizzjoni kienet unikament in-negligenza tas-"side road user", li bl-eghmil tieghu rrenda l-kollizjoni, avvolja hu kien qed isuq il-karrozza fuq il-"crown" tat-triq, minflok fuq ix-xellug tagha kif jippreskrivu r-regolamenti
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info