Reference: Volume 37 (1953), Part No. 4, Section , Page 1167

Judgement Details


Date
10/10/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZJA vs NESTU LAIVIERA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FAIR COMMENT" - LIBELL - VERITA' TAL-KONVICJU
Summary
F'materja ta` inguja bl-istampa hu essenzjali li jigi determinat jekk l-espressjonijiet inkrimati humiex komment jew allegazzjonijiet ta` fatt; ghaliex jekk huma allegazzjoni ta` fatt, allura ma hix kwistjoni tad-difiza hi dik tal-verita` jew ta` "privilege". Ghaldaqstant, jekk l-espressjonijiet inkrinati huma allegazzjonijiet ta` fatt, u l-kliem huma libelluzi, u l-verita` taghhom ma tigix pruvata, hemm ir-reat ta` ingurja ghar-rigward ta` dak il-kliem. kwantu ghall-kliem li jikkostitwixxi "comment", it-test li ghandu jigi segwit biex wiehed jghid jekk dak il-"comment" huwiex "fair", hu dakli jigi ezaminat jekk l-espressjonijiet humiex inferenza ragjonevoli li bniedem li hu "fair minded"jaghmel mill-fatti. Min jiggudika jista` jaqbel u jista` ma jaqbelx ma dak il-komment; u sempliciezagerazzjoni, anki jekk kbira, ma tnehhix ghalhekk biss id-difiza tal-"fair comment"; imma, ezagerat jew le, amlli l-komment jissoprassa l-limiti ta` kritika gusta, allura l-kliem isiru libelluzi.Hu veru li fil-kaz ta` artikoli poltici l-Qorti ghandha tuza certa latitudni; imma dn ma ghnadux ifisser li min iku fil-politika ghandu jigi malafamat impunement.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info