Reference: Volume 37 (1953), Part No. 4, Section , Page 1163

Judgement Details


Date
03/10/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE GRIMA vs GIUSEPPE CHIRCOP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INGURJA - KWERELA
Summary
F'materja ta` ingurja, il-fatt lil-kwerelant ma jkunx gie dezinjat b'ismu mill-kwerelat ma jfisser xejn, jekk il-kwerelant ikun gie indikat b'mod sufficjenti li min sama` seta` jifhem li l-kliem kienuqeghdin jolqtu lill-kwrelant. Sahansitra gie deciz illi, anki jekk il-kwerelant ma riedx jirriferixxi ghall-kwerelant, cjoe nin ostanti, jekk il-kliem li qal il-kwerelant kienu talili jiftehmu bhalaingurjuzi ghall-kwerelant, allura l-istess il-kwerelt jirrispondi. Imma l-Qorti ma tistax tiddikjar l-kwerelat hati ta` ingurja grvi jekk il-kwerela tkun limitat ghal ingurja biss, minghajr il-kwalifika ta` gravi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info