Reference: Volume 37 (1953), Part No. 4, Section , Page 1159

Judgement Details


Date
03/10/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ALFRED CASSANO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GUDIKAT - LIKWIDAZZJONI - PENALI
Summary
F'kawza ta` likwidazzjoni ta` penali li hgaliha l-imputat gie kundannat b'sentenza precedenti li ghaddiet gudikat, mhux lecitu ghall-imputat li jirrinvanga punti li huma assorbiti bil-guikat precedenti. L-eccezzjonijiet lij ista` l-imputat jaghti fil-kawza tal-likwidazzjoni tal-penali huma dawk ta`xi rguni legittima li tinqala` "ex post" ghall-inezekuzzjoni ta` l-ordni tal-Qorti kontenut tissentenza precedenti, m'humiex ragunijiet legittimi dawk li kienu jezistu qabel dak il-gudikat; ghax ankijekk l-imputat fil-kawza precendenti ma ssollevax l-eccezzjoni li jrid jissoleva fil-kawza, l-istesshemm il-gudikat. Il-gudikat jassorbixxi mhux biss l-eccezzjonijiet li fil-fatt gew moghtija fil-kawza fejn gie moghti dak il-gudikat imma anki dawk l-eccezzjonijiet li, ghad li ma gewx moghtija kienu proprji u jmisshom inghataw fil-kawza precedenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info