Reference: Volume 37 (1953), Part No. 4, Section , Page 1153

Judgement Details


Date
03/10/1953
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs SAVIOUR SAID
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DOCKET" - APPELL - ART. 65 TAL-KAP 64 - BEJGH - DWANA - FORMOLA - REG. 6 TAL-GOVERNMENT NOTICE 792/1949 - SPIRITI
Summary
Il-fatt li wiehed f'"docket" tad-Dwana jiddikjara li huwa biegh spiriti f'numru ta` fliexken diversminn dak li fil-fatt huwa jkun uza f'dak il-bejgh, ma jikkostitwix kontravvenzjoni ghall-art. 6 tan-Noifikazzjoni tal-Gvern nru. 729Y1949, jekk fil-fatt il-kwantitu` ta` spiritu li huwa jkun biegh tkun tikkorrispondi ma` dik dikjarat fid-"docket" tad-Dwana. Ghax il-formola ufficjali tad-dipartimentxejn ma zzid mal-ligi, u ma tikkreax reat li l-ligi ma tikkontemplax. Ir-reat isir minn min jikserjew jonqos li josserva r-regolamenti, u mhux il-formola, hi fik inhi, tkun parti integrati tal-ligistess. JIsta` talvolta l-fatt fuq imsemmi jaqa` taht l-art. 65 tal-Kap. 64, li jikkontempla r-reatta` minjaghti informazzjoni falsa lill-Kollettur tad-Dwana; imma jekkl -imputat ikun gie mressaq quddeim il-Qorti biex jirrispondi ghall-htija lilu mputat taht ir-regolament 6 fuq imsemmi, ma tistaxl-imputazzjoni tigi mibdula fl-appell biex tingieb taht dak l-art. 65 tal-Kap. 64.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info