Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 969

Judgement Details


Date
30/05/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DR. ROBERT STAINES ET NOE vs CARMELO ELLUL SULLIVAN ET NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONI TA' L-ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA
Summary
Il-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili (Kapitolu 12) jirreferi espressament ghall-eccezzjonijiet b'mod generali fil-kontenzjuz fl-artikolu 728 sa 732 u jiddistingwi bejn eccezzjonijiet dilatorji u eccezzjonijiet perentorji. Jiddisponi li dawk dilatorji ghandhom jinghataw fil-bidu tad-difiza (artikolu 728), waqt li dawk perentorji jistghu jinghataw f'kull waqt tal-kawza anke fi grad ta'appell. L-artikolu 730 issemmi certi tipi ta' eccezzjonijiet fosthom dik ta' l-illegittimita' ta' persuna biex jghid li eccezzjonijiet simili ghandhom jigu decizi b'kapi ghalihom qabel jew flimkien mas-sentenza fil-meritu. Importanti li jigi hawn rilevat li l-Kodici ma jghidx ukoll li dawn it-tipita' eccezzjonijiet huma dilatorji. Di fatti fosthom jissemmew l-eccezzjonijiet ta' transazzjoni upreskrizzjoni li huma t-tnejn notarjament ta' xorta perentorja u mhux dilatorja. Aktar minn hekk majispecifikax. Il-Qrati taghna dejjem irritenew l-eccezzjoni ta' l-illegittimita' tal-persuna bhalwahda perentorja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info