Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 979

Judgement Details


Date
30/05/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
THOMAS FENECH vs CARMELO SIVE CHARLES
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MANDAT TA` INIBIZZJONI
Summary
Il-Mandat ta' Inibizzjoni huwa wiehed kawtelatorju u jinhareg fuq dak li jkun jirrizulta prima facie. Jista' jigi kkontestat b'citazzjoni biex jigi, jekk jirrizulta l-maqlub, revokat. Jekk l-appellanti dehirlhom li l-Qorti li ddekretat il-mandat kienet inezatta, kien messhom ikkontestaw id-digrietskond il-ligi. Jekk imbaghad riedu jkunu certi fuq liema art kellha ssehh l-inibizzjoni l-oneru kien jinkombi fuqhom u mhux fuq haddiehor.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info