Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 653

Judgement Details


Date
08/11/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
ALBERT MIZZI NOE vs CARMELO SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL MINN DECIZJONI TAL-BORD TAL-KERA - BDIL FID-DESTINAZZJONI TA' FOND MIKRI - ZGUMBRAMENT
Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda kirja ta' hanut li kellu jigi uzat bhala parrukkier. Irrizulta illi l-inkwilin kien espona ghall-bejgh xi blalen tal-plastik u cinturin fil-bieb ta' barra tal-hanut, u sidil-kera talab l-izgumbrament ta' l-inkwilin fuq bazi ta' allegat bdil fid-destinazzjoni tal-fond mikri. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermant is-sentenza tal-Bord tal-kera li biha l-Bord cahad it-talbaghal zgumbrament. Il-ligi titkellem dwar it-tibdil tal-generu. Dan ifisser li l-hanut ma jibqax qabel xejn jigi uzat ghall-iskop li ghalih gie mikri. Ifisser li l-inkwilin biex ikun inghad li biddel il-generu tan-negozju jrid jigi ppruvat li ma baqghax jiggestixxi n-negozju (jew sengha) li ghalih il-fond ikun gie lilu specifikatament mikri. L-iskop tal-ligi m'huwiex dak li jivvantaggja lis-sid b'mod li jkun jista' japprofitta ruhu minn kwalunkwe cirkostanza anke l-izjed zghira u genwina biex jippriva l-inkwilin mit-tgawdija tal-haga lilu mikrija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info