Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 961

Judgement Details


Date
19/05/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., ARRIGO NOEL V.
Parties
MARCEL CASOLANI NOE vs FRANCIS STIVALA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEZERZJONI - NUQQAS TA' NOTIFIKA - PETIZZJONI TA` APPELL - PUBBLIKAZZJONI FIL-GAZZETTA TAL-GVERN
Summary
Skond il-ligi jekk l-atti ma jinghalqux fi zmien sena minn mindu jkunu dahlu l-appell imur dezert ope legis skond l-artikolu 963 tal-Kapitolu 12. Jekk wiehed ihares lejn is-subartikolu ta' l-artikolu187 tal-Kapitolu 12 isib li r-rimedju tal-pubblikazzjoni fil-Gazzetta tal-Gvern huwa koncepit fi sforz li l-Ligi taghmel biex kemm jista' jkun il-proceduri gudizzjarji ma jigux intralcjati u biex il-gustizzja ssir fi zmien effettiv. Il-Ligi pero' tipprova tassigura li dan ma jsirx a skapitu ta' l-istess gustizzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info