Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 955

Judgement Details


Date
19/05/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
PHILIP WISMAYER ET vs CARMELO SIVE CHARLES WISMAYER ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KJAMATA IN KAWZA
Summary
Kull kjamat fil-kawza jrid bilfors ikun konvenut ghaliex hadd ma jista' jigi mgieghel jaghmel kawzasa wara l-gudizzju ta' jattanza. Ormai huwa preponderatament stabbilit illi l-kjamata in kawza ghadha tinghata dejjem f'dawk il-kazijiet li fihom, jekk ma tinghatax, l-effett prattiku jkun semplicement li l-identika kawza terga' tinbeda fuq atti simili (jekk mhux identici) bl-addizzjoni tal-persunimhollija barra bhala konvenuti. L-unika problematika li ghadha qed tigi xi ftit dibattuta tirrigwarda kjamata in kawza li sservi mhux biex izzid mal-konvenuti originali imma sservi biex addiritturatissostitwihom - sostituzzjoni flok addizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info