Referenza: Volum 79 (1995), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 646

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/11/1995
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
L-AVUKAT GRAZIO MERCIECA NOE vs L-AVUKAT PIERRE LOFARO NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
IMGHAXIJIET FUQ IMGHAXIJIET - KOMPUTAZZJONI TA` IMGHAXIJIET
Fil-Qosor
F'dan il-kaz l-appellant ikkontesta dik il-parti tas-sentenza ta` l-ewwel Qorti fejn kreditur giw awtorizzat jesegwixxi sentenza precendti wara l-gheluq ta` tliet snin. L-appellant issottometta illibittnieni sentenza l-kreditu gie awtorizzat jesegwixxi mhux biss fuq is-somma kanonizzata permezz ta` l-ewwel sentenza, izda wkoll fuq l-imghaxijiet illi kienu ghandhom jiddekorru, u imghaixijiet ulterjuri. Il-Qorti ta` l-Appell iddikjarat illi l-komputazzjoni ta` l-imghax hija ezercizzju matematiku konsegwenzjali ghall-kanonizzazzjoni tal-kapital li tista` u ghandha ssir amministrittavament fil-kollanzzjoni tal-mandat meta dan isir, jew, bi ftehim ghall-fini ta` hlas bejn il-kreidtur u d-debitur, meta allura majkunx jehtieg l-ebda att ezekuttiv ulterjuri. Il-Qorti ta` l-Appell iddikjarat ukoll illima kien hemm l-ebda lok ghall-kundanna ta` l-appellant ghall-hlas ta` l-imghax, billi talikundanna kienet ga ssaret fl-ewwel sentenza. Una volta sar dan l-ezercizzju mill-ewwel Qorti, kienikun gust u sewwa li kieku t-tieni Qorti ddikjarat li l-ammont ta` l-imghax gie kkwantfikat. Pero`meta t-tieni Qorti kkonfermt is-sentenza appellata u kkundannat lid-debitur sabiex ihallas l-imghaxijiet, dan l-imgahx skadut ikun gie mill-gdid kanonizzat b'sentenza u isir allura kapital li fuqu jerga` jibdajiddekorri l-imghax. IL-ligi tikkontempla l-possibilita` ta` imghax fuq mghax. l-artikolu1142 tal-Kapitolu 16 jipprovdi li l-imghaxijiet maghluqa jistghu jaghtu imghaxijiet ohra sew bis-sahha tad-disposizzjonijiet ta` l-artikoli ta` qabel dan, minn dakinhar tat-talba gudizzjarja ghal daqshekk, jew bi ftehim li jsir wara li jaghlqu, basta li fiz-zewg kazijiet, l-imghaxijiet ikollhom jinghataw ghal zmien ta` mhux anqas minn sena. Hu ovvju illi t-talba gudizzjarja tal-kreditu trid tkundikjaratorja li ser jibdew jghaddu l-imghaxijiet fuq l-imghaixijiet u l-kundanna tad-denitur ghall-hlas taghhom m'ghandhiex tkun talba ghall-kanonizzazzjoni ta` l-ammont ta` imghax lijkun skadut u dovut.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni