Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 925

Judgement Details


Date
15/05/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
SALVATORE CAMILLERI vs ALFRED P. FARRUGIA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PROPRJETA'" TAT-TITOLU INNOMINAT - DEPOZITU BANKARJU F'LIBRETT GHALL-PORTATUR - SERQ TAL-LIBRETT
Summary
Ma jidhirx li huwa guridikament korrett li jinghad illi jekk il-librett ta' depozitu nnominat jintilef jew jigi distrutt, jintilef ukoll kull dritt fil-konfront tal-bank li jkun ircieva d-depozitu u hareg il-librett. Il-gurisprudenza preponderanti ta' din il-Qorti ghal dawn l-ahhar snin hija fis-sens li jekk ikun hemm provi tajba u konvincenti allura huwa possibbli li l-persuna li titlef, b'xi mod jew iehor, il-librett innominat tkun tista' tottjeni minghand l-awtorita' gudizzjarja dikjarazzjoni ta' "appartenenza". Qed jinghad "appartenenza" ghaliex fil-kazijiet kongruwi l-Qorti tara li mhuxbiss il-"proprjetarju" izda anke biss "possessur" jew inkella "detentur" jista' jottjeni dijarazzjoni ta' appartenenza lilu tal-librett innominat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info