Reference: Volume 74 (1990), Part No. 4, Section , Page 550

Judgement Details


Date
03/01/1990
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
RICHARD CARUANA vs SILVIO FELICE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU FIL-QORTI - TITOLU TA' PROPRJETA'
Summary
L-attur, anke jekk mhux proprjetarju assolut tal-fond, seta' skond il-ligi jikri l-fond lill-konvenut. Il-konvenut ma kellu ebda dritt skond il-ligi li meta deherlu qajjem kwistjoni dwar il-validita'o meno tat-titolu ta' l-attur. Biex id-depozitu jkun jiswa daqs il-hlas huwa kompitu tal-konvenutli jipprova soddisfacentement li tali depozitu kien maghmul minnu skond il-ligi. Huwa risaput illibiex debitur jezimi ruhu mir-responsabbilita' f'kaz li l-kreditur ma jkunx irid jiehu l-hlas l-istess debitur ghandu jghaddi ghad-depozitu wara li l-hlas ikun validament offrut lill-kreditur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info