Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 605

Judgement Details


Date
03/07/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GEORGE CAMILLERI vs CARMELO SIVE CHARLES CURMI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 2140 (1) - ARTIKOLU 443 - ARTIKOLU 481 - IS-SERVITU` DRITT REALI - PRESKRIZZJONI BIEX SERVITU` TISPICCA - PRESKRIZZJONI TA` GHAXAR SNIN
Summary
Tista` ssir eccezzjoni ghad-distanza msemmija fl-artikolu 443. Izda biex tali modifika jew rinunzjatkun verment effettiva, hemm bzonn li di il-volonta` tirrizulta minn att publiku billi si trattata`dritt reali. L-artikolu 481 jistabilixxi z-zmien li huwa mehtieg bhala regola sabiex servitu` tispicca minhabba n-non uso taghha. Dan iz-zmien huwa 40 sena fil-kaz ta` beni tal-Gvern Malti jew ta` beni tal-Knisja jew ta` xi istiuzzjoni pija ohra, u ta` 30 sena fil-kaz ta` beni ohrajn. Iz-zmien ta` 10 snin jista` jkun applikabbli fil-kaz biss ta` terz possessur ta` bona fede.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info