Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 767

Judgement Details


Date
31/01/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
MARK LAFERLA NOE vs SAVIOUR SIVE SAMMY ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARBITRAGG - FORMA - NUQQAS TA' VALIDITA'
Summary
Il-ligi trid tassikura li l-oggett tal-kontroversja l-adezjoni tal-parti li l-kontroversja tkun rizoluta b'arbitragg, fost elementi ohra jkunu jirrizultaw formalment minn kitba privata jew att pubbliku sabiex tkun evitata kwalunkwe incertezza. Fil-kaz odjern din il-kitba ma saritx u ghalhekk, ankejekk l-istess appellant kien konsapevoli li ser isir arbitragg, il-kusens u l-accettazzjoni tieghuma nghatawx validament skond il-ligi. Konsegwentement il-proceduri kollha bl-arbitragg - inkluz il-lodo stess - ma jistghux jitqiesu li b'xi mod jivvinkolaw u jobbligaw lill-appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info