Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 561

Judgement Details


Date
16/06/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
FRANK XAVIER AQUILINA vs CARLO LEONE GANADO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 974 U 978 TAL-KODICI CIVILI - KONSIDERAZZJONI NIEQSA JEW ILLEGALI - VJOLENZA MORALI
Summary
L-ewwel Onorabbli Qorti ghamlet rassenja interessanti tal-gurisprudenza dwar il-vjolenza morali bhala vizzju tal-kunsens. Il-Qorti ta` l-Appell stabbiliet li ma kienx hemm prova tal-vizzju tal-kunsens. Lanqas ma sabet li l-iskrittura kienet nieqsa minn konsiderazzjoni jew li din kienet illegali waqt li ziedet tghid li jekk l-appelanti kienu qeghdin isostnu n-nullita` ta` l-iskrittura jew addiirittura li kien hemm konsiderazzjoni simulata, dan ma setghux jaghmluh per via di eccezione, imma kienil-kaz li jistitwixxu azzjoni ad hoc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info