Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 850

Judgement Details


Date
06/03/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
AVUKAT DOTTOR PIO M. VALLETTA NOE vs BENJAMIN SIVE BENNY MUSCAT PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONKORRENZA ZLEALI - SOCJETA' ESTERA
Summary
Il-gurisprudenza l-aktar recenti tal-Qrati taghna taghmel distinzjoni cara u preciza bejn l-azzjonipprovduta skond l-artikolu tal-Kodici tal-Kummerc ta' konkorrenza zleali u dawk li jinstabu dwar il-protezzjoni ta' proprjeta Industrijali Kapitolu 29. Gie stabbilit minn din l-istess Qorti li biex tezisti l-azzjoni bbazata fuq l-artikoli tal-Kodici tal-Kummerc, biex ghalhekk ikun hemm konkorrenzazleali, irid fl-ewwel lok ikun hemm konkorrenza. Din tezisti biss fejn zewg negozjanti qeghdin jikkompetu fl-istess sfera ta' attivita', fl-istess kuntest ta' zmien u spazju, u ghalhekk, fl-istess suq. Meta s-socjeta' estera fil-fatt mhix qed tikkonkorri fl-ebda attivita' fis-suq lokali, hija ma tistax tilmenta fuq konkorrenza zleali. Tista' tirregistra l-marki distintivi taghha taht il-protezzjoni tal-Proprjeta' Industrijali u f'dak il-kaz tkun tista' tipprojbixxi l-uzu ta' l-istess proprjeta' pero' abbazi li ghandha r-registrazzjoni u mhux abbazi tal-konkorrenza. Dan huwa l-uniku kaz fejn socjeta' estera tista' tipprotegi marki distintivi taghha minghajr ma fil-fatt tidhol fis-suq biextikkonkorri u tikkompeti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info