Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 550

Judgement Details


Date
14/06/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
BRIAN VALENZIA NOE vs MONICA CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INCIDENT AWTOMOBILISTIKU - INVAZJONI TAL-KARREGGJATA - SURROGA
Summary
Il-konvenuta invadiet il-karreggjata ta` l-attur izda l-attur seta` ghamel diversi manuvri biex jeevita s-severita` ta` l-incident li gie kkagunat. Kieku naqqas l-ispid u ghafas il-brejks, l-incidentjew ma kienx isir jew kien ikollu riperkussjonijiet fejn il-hsara kienet tkun ferm anqas. Il-kumpannija assikuratrici kellha "interess" li thallas u ghalhekk l-attur kellu d-dritt jiprocedi kontra l-konvenuta ghad-danni li gew ikkagunati lil din it-terza persuna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info