Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 805

Judgement Details


Date
14/02/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
EMANUEL A. BONELLO PRO ET NOE vs CECIL PACE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBUZ - MANDAT TA' IMPEDIMENT TA' SAFAR - TALBA GHAL GARANZIJA GHAD-DANNI U PENALI
Summary
L-attur talab li l-konvenuti jigu inibiti milli jergghu johorgu mandat ta' impediment ta' safar in kawtela tal-pretensjonijiet taghhom ga' dedotti jekk mhux qabel jaghtu garanzija xierqa ghad-danni, penali u mghax li jkunu dovuti lill-istess attur. L-eccezzjoni kienet li din it-talba hija rritwalighaliex il-garanzija tinghata wara u mhux qabel ma johrog il-mandat. Huwa car li din l-eccezzjoni ghandha tigi milqugha, it-talba ghall-inibizzjoni li talab l-attur hija difatti inattwabbli billi tali garanzija tista' ovvjament tigi stabbilita kwantitattivament mill-Qorti wara li tikkunsidra x'fihil-mandat u x'danni jista' jikkawza, u mhux qabel ma jkollha konoxxenza tal-pretensjoni attrici espressa f'dak il-mandat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info