Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 888

Judgement Details


Date
20/04/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
JOSEPH MIZZI vs JOSEPH ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVVJAMENT - KIRJA - KOMPETENZA TAL-QRATI - POST VOJT JEW HANUT
Summary
F'kaz ta' azzjoni ghall izgumbrament minn fond adibit bhala hanut huwa essenzjali li jkun stabbilitx'tip ta' kirja kienet saret originarjament. Jekk mill-provi jirrizulta li nkera biss post vojt biex jintuza ghan-negozju allura mat-terminazzjoni tal-perijodu originali tal-lokazzjoni tkun operat ipso jure ir-rilokazzjoni tal-ligi tal-Kapitolu 69 u ma tkunx aktar kompetenti l-Qorti tal-Kummerc imma jkun kompetenti l-Bord tal-Kera. Jekk mill-banda l-ohra jirrizulta li l-kirja kienet ta' hanut fis-sens spjegat fis-sentenza ta' din il-Qorti in re Huber vs Gauci allura non si tratta aktar ta' rilokazzjoni awtomatika operanti in forza tal-Kapitolu 69 izda jkun il-kaz illi l-Qorti tal-Kummerc tkun vestita bil-gurisdizzjoni originali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info