Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 885

Judgement Details


Date
11/04/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
VINCENT BONNICI NOE vs PAUL CILIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KAWZA OHRA BIEX TAKKWISTA TITOLU ESEKUTTIV - RES JUDICATA - SENTENZA - VALIDITA' TA' TLIET SNIN
Summary
Il-kumpannija attrici kienet giet kanonizzata, b'sentenza tal-Qorti, kreditrici tal-konvenuti. Lahqu ghaddew tliet snin. Il-kumpannija pproponiet din il-kawza bien tkun tista terga takkwista titoluesekuttiv. F'azzjoni bhal din, bzonnjuza skond ma jidetta l-artikolu 258 Kapitolu 12, ma jistghux jingiebu provi li setghu jigu prodotti fl-ewwel kawza ghaliex din l-azzjoni ma tistax isservi la bhala appell mill-ewwel sentenza u wisq anqas bhala ritrattazzjoni taghha. Dik l-ewwel sentenza hija res judicata li ghandha l-kwalifika ta' dik il-verita' guridika stabbilita ghad-data li fiha giet ippronunzjata s-sentenza. Res judicata pro veritate habetur. Huma ammissibbli provi sussegwenti ghal dik id-data u ebda prova bhal din ma giet prodotta mill-konvenuti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info