Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 512

Judgement Details


Date
29/05/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
IRIS ARMLA TA` JOSEPH VELLA ET vs JOYCE MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NOTIFIKA BL-AFFISSJONI
Summary
Din il-Qorti tirrileva li donnha dahlet prttika likull talba ghall-affissjoni tkun akkordata bhallikieku kienet xi haga ta` rutina mentri huwa evidenti lil-ligi tirrikjedi hafna aktar minn hekk. Fostir-rekwiziti biex tintlaqa` talba bhal din hemm dak tan-nuwqqas ta` notifika jekk mir-riferta ta` l-ufficjal inkarigat jinstab li hgalkemm il-persuna li ghandna tkun notifikata bl-iskrittura tinsab f'Malta d-dhul fil-lok fejn tkun toqghod ma jkunx jista` jsir jew il-lok tad-dar taghha ma jkunx maghruf. Dana skond l-artikolu 187(3) tal-Kap. 12. Fil-kaz prezenti m'hemx qbil bejn il-post indikat mill-appellata u dak fejn supost saret l-affisjoni, li anqas ma jirrizulta li huwa l-post fejn effettivament tabita l-appellanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info