Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 799

Judgement Details


Date
14/02/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
REGISTRATUR TAS-SOCJETAJIET vs ANTONIA HABER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIRETTUR TA' SOCJETA' - NUQQAS LI TINZAMM LAQGHA - PENALI - PRESKRIZZJONI
Summary
L-infrazzjonijiet stabbilit mill-Kapitolu 168 huma klassifikati bhala reati. Fid-dritt pubbliku l-penali tigi inkamerata mill-fisco statali waqt li fid-dritt privat jehodha l-kreditur ta' l-obbligazzjoni. Il-penalitajiet tar-Registratur tas-socjetajiet kummercjali huma penalitajiet li jappartjenughad-dritt pubbliku u jigu nkamerati fil-fond konsolidat tar-Repubblika ta' Malta. Ghalhekk il-preskrizzjoni applikabbli hija dik tas-sentejn a tenur ta' l-artikolu 2154 (1) tal-Kapitolu 16.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info