Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 495

Judgement Details


Date
19/05/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
DUNCAN VASSALLO vs KHALID SCHWEJ
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL MAGHMUL MINN PERSUNA LI MHIX PARTI F'KAWZA
Summary
Ma jidhirx li l-Kodici ta` procedura u Organizzazzjoni Civili jippermetti li min mhuwiex in kawza jipprezenta atti jew li jaghmel sottomissjonijiet f'xi kawza li fih huwa ma jkunx parti. Huwa manifest illi mhux possibli li kwalsiasi persuna tidhol, minn jeddha u minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti. f'xi kawza u tassumi arbitrarjament locus standi in judicio meta dan mhuwiex legittimament konsenti mil-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info