Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 791

Judgement Details


Date
06/02/1995
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
DORIS LAFERLA ET vs LOUIS CAUCHI SAVONA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HTIEGA JEW LE TAL-PREZENZA TAL-KO-PROPRJETARJI KOLLHA BIEX IKUN RIVENDIKAT DRITT - KAWZA - KO-PROPRJETA' - RINUNZJA TA' DRITT
Summary
L-attrici - ko-proprjetarja ma' ohrajn - ghamlet kawza lill-konvenuti noe billi dawn abuzivament istallaw air conditioners in vjolazzjoni tal-ftehim ta' lokazzjoni. Il-konvenuti noe eccepew li galadarba c-citazzjoni ma gietx prezentata mill-ko-proprjetarji kollha l-istess att huwa rritwali u null.B'kawza bhal din ma hemmx bzonn il-prezenza fil-kawza tal-koproprjetarji kollha. L-assenza ta' xiko-proprjetarju f'azzjoni proposta minn wahda minnhom jew aktar minn wahda, imma mhux minn kollha matannullax l-azzjoni meta din tkun qed tirrivendika d-dritt ta' l-attrici jew atturi, u dan irrispettivament mill-attitudni li jassumu l-ko-proprjetarji l-ohra. Bhala enunzjazzjoni generali jista' jinghad li l-kommissjoni jew l-ommissjoni ta' min ghandu dritt, ikollhom il-valur ta' rinunzja ta' dakid-dritt meta dak il-fatt ma jkunx guridikament kompatibbli mal-pretiza li tkun giet dedotta fl-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info