Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 486

Judgement Details


Date
19/05/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., ARRIGO NOEL V.
Parties
ONOREVOLI DR PHILIP MUSCAT vs VICTOR CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INGURJA - TIBDIL FUNDAMNETALI FIL-GURISPRUDENZA
Summary
Mhux biss minn meta nkiteb l-artikolu in kwistjoni jew giet istwita din il-kawza anke minn meta nghatat is-sentenza issa meritu ta` dan l-appell, sar tibdil fundamentali fil-gurisprudenza ta` din l-Qorti in materja ta`ingurja in kwnatu din tkun diretta lejn l-awtoritajiet specjalment dawk governattivi, u dana sabiex kemm il-ligi kif ukoll id-decizjonijiet ta` dawn il-Qrati jkunu konformi mal-hsiebu decizjonijiet tal-Qorti Ewropeja ghad-drittjiet tal-bniedem in materja ta` liberta` ta` espressjoni u l-liberta` tal-istampa. Dan il-kambjament radikali sar kemm fil-kamp penali kif ukoll fil-kampcivili. In succint illum ir-regola hija li min qieghed jokkupa kariga pubblika u ghandu funzjoni pubblika, f'demokrazija, huwa tenur li jirrikonoxxi kritika anke harxa ta` l-operat tieghu. Hafna mis-sentenzi ta` dawn il-Qrati tas-snin li ghaddew kieku kellhom jigu decizi kif effettivament gew.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info