Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 330

Judgement Details


Date
26/08/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs EMANUEL TABONE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONKORS FORMALI TA' REATI - ORDINANZA DWAR L-ARMI (KAP. 66) - PROVOKAZZJONI - SOKOR
Summary
Biexd provokazzjoni tkun tista' titqies bhala skuzanti, trid tissodisfa r-revkwiziti kollha tal-proviso ta' l-artikolu 227 (c). Fost dawn ir-rekwiziti hemm li l-provokazzjoni trid tkun tali "illi f'nies ta' temperament ordinarju komunement iggib l-effett li ma jkunux kapaci li jqisu l-konsegwenzi tal-delitt". Il-kriterju, ghalhekk, huwa wiehed oggettiv; il-bniedem ta' temperament ordinarju. Is-sokor ma jistax jingieb bhala eccezzjoni kontra akkuza kriminali hlief fil-kazijiet ikkontemplati fis-subartikoli (2) u (4) ta' l-artikolu 34 tal-Kodici Kriminali Ma hemmx konkors formali ossia ideali tar-reat ta' offiza volontarja fuq il-persuna bi strument li jaqta' jew iniggez u r-reat ta' min ikollu f'idejh jew fuqu sikkina minghajr licenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-"fatt" li jwassalghall-ewwel reat mhux necessarjament l-istess "fatt" li jwassal ghat-tieni reat. Il-qofol tat-tieni reat hu n-nuqqas ta' licenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija, indipendentement minn x'uzu wiehed jaghmel minn dik is-sikkina. Hemm konkors formali ossia ideali tar-reat ta' offiza fuq il-persuna bi strument li jaqta' jew iniggez u r-reat ta' pussess ta' armi tan-nar fit-termini ta' l-artikolu 26 (a) ta' l-Ordinanza dwar l-Armi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info