Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 424

Judgement Details


Date
20/11/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs RAYMOND SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INKONVENJENT - KSUR TAL-BON ORDNI - ORDNI LEGITTIMU
Summary
Ir-reati tal-ksur tal-bon ordni u l-kwiet tal-pubbliku (artikolu 338 (dd) tal-kodici Kriminali) u liwiehed jonqos milli jobdi l-ordnijiet legittimi ta` l-awotirta` 9artikolu 338 (ee)), jistghu jsehhuindipendentement minn kwalsiasi llicenzja li wiwhed jista`jkollu jew ma jkollux. Meta kwistjoni tirrigwarda inkonvenjent ikkagunat minn hsejjes, il-prova tista` - u fil-maggor parti tal-kaizjiet ghandha - issir peremzz tal-persuna jew perusni lijkunu qed jissubixxu dak l-inkonvenjent. Normalment,ghalhekk, ma jkun hemms bzonn ta` ebd espert tekniku, li sakemm imur fuq il-post jistghu jkunu ttiehdu l-mizuri kollha sabiex l-inkonvenjent jigi minimizzat jew gudizzju u fid-dehen taghha, li tivavluta d-deposizzjoni tal-perusni lijkunu qed jilementaw mill-inkonvenjent u li tiddecidi, tenut kont tac-cirkostanzi kollha tal-kaz, jekk il-hsejjes humiex veramen ta` inkonvenjent jew le. L-artikolu 338 (dd) tal-Kodici Krimianli jikkontempla dak li fil-common law Ingliza hu maghruf bhala breach of the peace. Gahlhekk is-semplici inkonvenjent ikkagunatminn hsejjes jew storbju, anke jekk ikun hsejjes kbar u allura inkonvenjent kbir, ma jammontawx per ser gahr-reat ikkontemplat f''dan l-artikolu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info