Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 404

Judgement Details


Date
26/10/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs TANCRED BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ORDINANZA TAD-DWANA - RICETTAZZJONI
Summary
F'kazijiet tar-reati kkontemplat fis-subinciz (f) u (g) ta` l-artikolu 62 tal-Kap. 37, il-klema uzata mil-ligi "xjentement" ma tfissirx smeplicement li l-agent ikun konxju li qed izomm fil-pusses tieghu xi oggett partikolari, izda tfisser li hu kien jaf, jew messu ragonevolment fic-cirkostanzi kienjaf, li d-daju fuq dak l-oggett ma kienx gie mhallas; mhux rikjesti xi motiv ulterjuri jew xi intenzjoni specifika. Li wihed ikollu suspett ta` xi rregolarita` jew addirittura taghrif dwar provenjenza ta` certu oggetti u intezjonalment jieqaf milli jindaga ulterjorment, hija prova konklussiva dwarl-element intenzjonali tar-reat ta` ricettazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info