Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 306

Dettalji tas-Sentenza


Data
26/08/1998
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ANTHONY BORG INGUANEZ
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CLAMPING - SERQ - SERQ TA' HAGA PROPRJA - TOWING
Fil-Qosor
Fil-kaz ta' vettura ikklampjata dik il-vettura tkun giet, b'effett tal-volonta' cara tal-legislatur,imnehhija temporanjament mil-libera disponibbilita' tas-sid, fis-sens li qabel ma s-sid ihallas id-dritt jew drittijiet dovuti, hu taht ebda cirkostanza ma jista' jiehu lura dik il-vettura. Sakemm ma jithallasx dak id-dritt jew jithallsu dawk id-drittijiet, il-vettura ghandha titqies, ankorke' temporanjaemnt, "altrui" ghall-finijiet u effetti kollha tal-ligi tas-serq, b'mod li jekk is-sid taghhajaqbad u jehodha biex ikompli jgawdiha, ikun qed jikkommetti serq. Huwa veru li r-Regolamenti ta'l-1997 dwar l-Ikklampjar u t-Tnehhija ta' Oggetti ta' Ingombru fir-Regolamenti tat-Traffiku jipprovdu ghar-reat specifiku ta' min jittanta jnehhi jew inehhi l-vettura bil-klampi mqieghda mar-roti taghha; izda dan ir-Regolamenti qed jikkontempla mhux l-ipotesi ta' min jimpossessa ruhu mill-vettura biex jaghmel uzu minnha qua dominus, f'liema kaz ikun hemm is-serq, izda s-sitwazzjoni ta' min ibaghbas mal-klampi jew semplicement icaqlaq vettura bil-klampi mqieghda mar-roti minn post ghal iehor minghajr il-hsieb li jimpossessa ruhu minnha. Ghal dak li jirrigwarda vetturi li jkunu gew semplicementirmunkati, ma jidhirx li r-regolamenti ta' l-Avviz Legali 94 ta' l-1997 jipprovdu tassattivament lil-vettura ma tistax tigi ritornata lil sidha qabel ma jithallas id-dritt ta' rmonk u tal-hazna. Mahemm xejn f'dawn ir-regolamenti li jipprekludu lill-Kummissarju milli hekk jirritorna l-vettura u jekk id-dritt jibqa' ma jithallasx, li jipprocedi civilment ghal dawk id-drittijiet. Fi kliem iehoril-legislatur jittratta b'mod differenti l-vetturi kklampjati minn dawk li jkunu biss irmonkati, b'mod li ma jistax jinghad li dawn ta' l-ahhar gew imnehhija b'mod sostanzjali mil-libera disponibbilita' tas-sidien taghhom (bhalma hu l-kaz tal-vettura kklampjati). Ghalhekk fil-konfront ta' vettura li tkun giet semplicement irmonkata u mhux ukoll ikklamjata, tali vettura, waqt li tkun fil-pussess tal-pulizija, ma tistax titqies li tkun "altrui" ghall-finijiet ta' l-estremi tar-reat ta' serq.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni