Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 322

Judgement Details


Date
26/08/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs EMANUEL SEISN U PIUS SIVE PIO MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DOCTRINE OF RECENT POSSESSION - LAW OF EVIDENCE
Summary
It-teorija (theory of unlawful possession f recently stolen goods) mhi xejn hlief l-applikazzjoni tal-bon sens ghal cirkostanzi partikolrari li jkunu jirrizultaw ippruvati, fis-sens li meta jigu ppruvati certi fatti dawn jistghu wahedhom iwasslu ragjonevolment ghall-konkluzjoni li persuna partikolari tkun hatja tar-reat ta' serq ta' l-oggetti misjuba ghandha jew, skond ic-cirkostanzi, tar-reat ta'ricettazzjoni ta' dawk l-oggetti. Hu risaput li in tema ta' law of evidence, kemm-il darba majkunxhemm xi disposizzjoni kuntrarja fil-Kodici taghna, il-gurisprudenza taghna ssegwi hafna dik Ingliza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info