Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 213

Judgement Details


Date
26/06/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOHN VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ORDINANZA DWAR IR-REGOLAMENT TAT-TRAFFIKU (KAP. 65) - ORDINANZA DWAR L-ASSIGURAZZJONI TA' VETTURI TAL-MUTUR GHAR-RISKJI TA' TERZI PERSUNI (KAP. 104)
Summary
Jinkombi fuq is-sid ta' vettura bil-mutur li jaghmel l-accertamenti li jkunu ragonevolment mistennija minnu fic-cirkostanzi partikolari tal-kaz sabiex jivverifika jekk persuna ohra ghandhiex il-licenzja mehtiega qabel ma tippermetti jew thalli lil dik il-persuna l-ohra issuq il-vettura tieghu. Danjapplika kemm ghar-reat ikkontemplat fl-artikolu 15 (1) (c) tal-Kap. 65 tal-Ligijiet ta' Malta kif ukoll, mutatis mutandis, ghar-reat ikkontemplat fl-artikolu 3 (1) tal-Kap. 104 tal-Ligijiet ta' Malta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info