Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 208

Judgement Details


Date
26/06/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPHINE LE PREVOST U CARMEL LE PREVOST
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA' L-1992 DWAR L-IPPJANAR TA' L-IZVILUPP
Summary
Ir-reat ta' zvilupp bla permess jew mhux skond il-permess, ikkontemplat fl-artikolu 56 (1) (a) ta' l-Att ta' l-1992 dwar l-Ippjanar ta' l-Izvilupp, jista' jigi kommess minn kull persuna, indipendentement minn jekk hijiex sid, kerrej, enfitewta jew addirittura persuna li ma ghandha ebda titolu fuq il-fond jew art in kwistjoni; l-imsemmija disposizzjoni tipprovdi ukoll li s-sid li jhalli li jsir xizvilupp bla permess jew mhux skond il-permess fuq l-art tieghu jkun ukoll hati ta' reat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info