Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 226

Judgement Details


Date
10/07/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs ALFRED CUSTO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
STQARRIJA - TRUFFA
Summary
Ir-reat ta' truffa, taht in-nomenklatura ta' escroquire gie partikolarment studjat mid-dottrina Franciza, u l-Carrara ifahhar dwan l-istudji. Sabiex jikkonkorri dan ir-reat, skond dik id-duttrina, jehtieg li jkun hemm mhux biss is-semplici parole menzogniere, izda anke il-mise-en-scene, li taghti l-kreditu lil dawk il-kliem ta' gideb u ngann. Huwa necessarju ghalhekk illi jigi ppruvat li l-buonafede tal-vittma tigi sorpriza b'dan l-artifizju jew kwalifiki foloz, bhalma huma ismijiet foloz. Stqarrijiet ta' xhus tista' tintuza biss ghall-fini ta' kontroll ta' dak ix-xhud minhabba l-kredibilita' tieghu. Il-Qorti m'ghandhiex tippermetti li tinqara l-istqarrija tieghu u jigi mistoqsi biex jikkonfermaha bil-gurament. Il-procedura ghandha tkun li l-prosekuzzjoni issaqsih domandi a bazi ta'dak li kien qal fl-istqarrija minghajr ma taqrahielu u meta tlesti mill-ezami ta' dan ix-xhud, l-istqarrija tista' esebita u, il-Qorti tkun tista' tigbed il-konkluzjonijiet taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info