Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 219

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/07/1998
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs MARTIN DIMECH; OMISSIS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KOMPETENZA TAL-QORTI TAL-MAGISTRATI - SERQ FURTO D'USO
Fil-Qosor
L-artikolu 367 tal-Kodici Kriminali jitkellem car dwar liema huma u kif jissejhu l-Qrati Inferjuri li ghandhom kompetenza kriminalil; dawn jissejhu "Qrati tal-Magistrati" u huma tnejn, wahda ghal Gzira ta' Malta u l-ohra ghall-Gzejjer ta' Ghawdex u Kemmuna. Kull Qorti tal-Magistrati, imbaghad ghandha zewg attribuzzjonijiet: wahda ta' Qorti ta' Gudikatura Kriminali u l-ohra ta' Qorti Istruttorja,skond in-natura tar-reat li jkollha quddiemha (u salv dak li jipprovdu l-artikolu 370 u 433 (3) tal-Kodici Kriminali). Dik il-Qorti, pero', tissejjah proprju "Qorti tal-Magistrati", u, wara l-bidu fis-sehh ta' l-Att VIII ta' l-1990 (illum il-Kap. 340) dik il-Qorti ghandha tissejjah "Qorti tal-Magistrati (Malta)" jew "Qorti tal-Magistrati (Ghawdex)" skond il-kaz. Kif gie ripetutament deciz mill-Qorti ta' l-Appell Kriminali, l-indikazzjoni ta' jekk hijiex Qorti ta' Gudikatura Kriminali jew QortiIstruttorja (jigifieri l-indikazzjoni ta' l-attribuzzjoni) hi mehtiega biss, skond l-imessemi Kap.340, meta jkun qed jigi pprezentat xi att fil-Qrati tal-Magistrati. Hu evidenti li l-pronunzjamentta' sentenza ma jistax jigi ekwiparat mal-prezentata ta' xi att. Il-hsieb ta' gwadan - animuns lucrandi - fis-serq mhux necessarjament ikun gwadan pekunjarju dovut ghar-reciklagg ta' l-oggett misruq.Il-gwadann maghmul mill-uzu tal-haga huwa bizzejjed. Infatti, dak li jissejjah furto d'uso hu furto, serq, fejn proprju l-gwadann hu maghmul jikkonsisti mill-uzu ankorke' temporanju, ta' l-oggett.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni