Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 364

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/10/1998
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
VELLA PATRICK
Partijiet
IL-PULIZIJA vs MARIO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SOKOR
Fil-Qosor
Il-materja ta` sokor hi kkontemplata fl-artikolu 34 tal-Kodici Kriminali. Bhala regola generali, l-artikolu 34 (1) jiddisponi li s-sokor ma jistax jingieb bhala eccezzjoni kontra akkuza kriminali. L-eccezzjonijiet ghal din ir-regola jinsabu fis-subartikoli sussegwenti, u qua eccezzjonijiet, ghandhom jigu interpretati u appliakti ristrettivamnet. Met ajigi ppruvat li persuna tkun fi stat ta` sokor volut minnha, qabel ma tigi accettata l-eccezzjoni taht l-artikolu 34 (4), il-Qorti ghandha tarau tezamina jekk mikejja dak l-istat ta` sokor, jew stat iehor approssimattiv, li forsi seta` b'xi mod jinnewtralizza l-possibilita` ta` intenzjoni partikolari, kienx hemm il-possibilita` ta` intezjoniohra. Ghandu jigi ezaminat jekk l-appellat kien fi stat li ma setax ikollu l-kapacita` li jifformaintenzjoni ghal reat partikolari, izda kellu l-kapacita` li jifforma intenzjoni ghal reat iehor. Sabiex jigi invokat l-artikolu 34 (4) b'success, mhux bizzejjed li jirrizulta li l-persuna imputat tkun fis-skra. Biex dan l-istat ta` sokor ikun dirimeni, jehtieg li l-Qorti tkun sodisfatta li, fil-hin tal-kommissjoni tad-delitt, ma kien jaf x'qed jaghmel jew ma kien jaf li dak li kienqed jaghmel kienet xi haga hazina.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni