Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 165

Judgement Details


Date
30/04/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INKONVENJENT
Summary
F'din is-sentenza l-Qorti rriteniet li sabiex jirrizulta r-reat ta' inkonvenjent tali inkonvenjent ghandu jkun serju fis-sens oggettiv u ghandu jkun wiehed sostanzjali u mhux ragonevoli. Il-fatt illixi gar partikolari wiehed biss minn triq affollata bir-residenti jibqa' jinsisti li jezisti inkonvenjent mhux bissejjed biex tinstab htija u fil-grad rikjest mil-ligi. F'materja simili dak li ghandujigi applikat minn gudikant huwa l-ezami oggettiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info