Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 106

Judgement Details


Date
05/02/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs FORTUN FAVA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KSUR TAL-MISTRIEH TAN-NIES
Summary
Sib ghall-finijiet ta' l-artikolu 338 (m) tal-Kodici Kriminali kif ukoll ghall-fini ta' l-artikolu 41(2) tal-Kap. 10, l-inkonvenjent li jrid jirrizulta mhux xi haga oggettivament rilevabbli bi strumenti u kalkoli tal-fizika, izda ghandu jirrizulta mid-deposizzjoni jew deposizzjoni ta' min ikun qedibati minn dak l-inkonvenjent. Dak il-hoss li ghall-espert jista' jkun hoss fi grad mnimu, ghal haddiehor u specjalement jekk jikkonkorru certi cirkustanzi bhal per ezempju, mard jista' jkun inkonvenjent enormi. Hu dejjem imholli fil-gudizzju prudenti tal-gurdikant li jivvaluta c-cirkostanzi u l-provi kollha biex jara jekk fil-kaz konkret kienx hemm l-inkonvenjent li qed jipprova jipprevjeni l-legislatur bid-dispozizzjoni in dizamina. U dan l-ezercizzju normalment jista' jsir minghajr il-htiega ta' esperti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info