Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 351

Judgement Details


Date
04/09/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs JOHN VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ORDNI TA` QORTI CIVILI
Summary
Jekk persuna tonqos milli tobdi ordni tal-Qorti Civili, ir-rimedju hu wiehed purament civili, senjatament permezz tal-procedura ghal disprezz, izda dak il-fatt per se ma jammontax ghal ebda reat. Il-Qrati taghna qatt ma gew ikunsidrati, la mil-legislatur u anqas minnhom stess, bhala awtorita` inkarigata minn servizz pubbliku fis-sens ta` l-artikolu 338 (ee) tal-Kodici Kriminali, tant li l-legislatur kellu jillegislaspecifikament fil-kaz ta` ordnijiet tal-Qrati fir-rigward ta` manteniment u access ghat-tfal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info