Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 97

Judgement Details


Date
23/01/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MANTENIMENT
Summary
Huwa minnu li sabiex wiehed jipprocedi ghal separazzjoni personali kontenzjuza, hija rikjesta bil-ligi l-awtorizzazzjoni mis-Sekond'Awla tal-Qorti Civili, u li tali awtorizzazzjoni jkun hemm ukoll ipprovdut ordni ghall-hlas ta' manteniment pendenti lite, u jiskadi z-zmien perentorju minghajr ma jkunu gew istitwiti l-proceduri opportuni civili, dan ma jnaqqas xejn mill-ezistenza u validita' legalita' ordni ta' Qorti ghal manteniment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info