Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 336

Judgement Details


Date
03/09/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs PAUL CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR IL-KUMMISSJONI PERMANENTI KONTRA L-KORRUZZJONI (KAP. 326) - GRAD TA' PROVA
Summary
L-intenzjoni tal-legislatur, fir-rgward ta` certifikat ta` ezenzjoni taht il-Kap. 326 tal-ligijiet ta` Malta, hija car, dan ic-certifikat huwa lmitat ghal-allegazzjonijiet tar-reat ta` korruzzjoni u reati konnessi, u dan sabiex il-Kummissjoni mwaqqfa appozitament b'dan l-Att tkun tista` tindaga u tasal fl-investigazzjonijiet taghha fl-isfond ta` l-iskkop li hi giet mahluqa ghalih, u cjoe` t-tikxifta` atti ta` korruzzjoni u reati bhal dawk indikati fl-artikolu 6 ta` l-imsemmi Kap. 326 li jista`jkollu effett cerifkat ta` ezenzjoni u ma jistax jintuza sabiex persuna tixhed b'mod generali fuq allegati reati li ma jqaghux taht l-iskop ta` din il-ligi. Huwa biss f'kazijiet eccezzjonali li tista` titressaq l-hekk imsejha secondary evidence u jezistu certi kundizzjonijiet lij ridu jigu sodisfatti qabel, ma l-Qorti taccettaha bhala prova valida u ammissibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info