Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 200

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/06/1998
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs VINCENT GRIMA, MARIO CAMILLERI U CARMELO SIVE CHARLES BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DIKJARAZZJONI FALZA LILL-AWTORITA' PUBBLIKA - GURAMENT FALZ - KARTA TA' L-IDENTITA' - SENTENZA SOSPIZA
Fil-Qosor
Fil-kaz ta' l-artikolu 108 (1) tal-Kodici Kriminali, li jitkellem dwar li wiehed "jahlef il-falz quddiem magistrat jew quddiem ufficjal iehor li jkollu s-setgha b'ligi li jaghti l-gurament", dak li trid tipprova l-prosekuzzjoni hu li min amministra l-gurament kellu s-setgha bil-ligi li jaghmel hekk.Fin-nuqqas ta' xi disposizzjoni ta' ligi li tipprovdi li persuna partikolari - jew persuna li tokkupa xi kariga partikolari - ghandha tali setgha, din is-setgha tinghata permezz ta' warrant mahrug taht l-artikolu 3 tal-Kap. 79 tal-Ligijiet ta' Malta. Dan il-warrant ma jammontax ghal ligi izda huwa fakulta' moghtija lil persuna partikolari li tamministra l-guramenti; u ghalhekk trid issir il-prova ta' din il-fakolta' hekk moghtija. Bil-kliem "vantagg jew beneficcju" il-Qorti ta' l-Appell Kriminali fehmet xi vantagg jew beneficcju li wiehed ikun legalment intitolat ghalih kemm-il darba jikkonkorru certi cirkostanzi, bhal, per ezempju, xi beneficcju tas-sigurta' socjali, ezenzjoni minn taxxa, ecc. Il-hrug ta' karta ta' l-identita' gdida mhi la vantagg u anqas beneficcju, izda hija s-setgha moghtija lill-awtorita' pubblika li tikkorrispondi ma' l-obbligu li wiehed ghandu li jkun fil-pussess ta' karta ta' l-identita' kif ipprovdut fil-Kap. 258 tal-Ligijiet ta' Malta. Anqas huwa "vantagg jew beneficcju" li wiehed ikun jista', bil-hrug ta' karta ta' l-identita' gdida, jizvija jew jinganna lil haddiehor. L-artikolu 28H (1) tal-Kodici Kriminali jitkellem dwar serq ricettazzjoni u frodi, izda jitkellem ukoll dwar "qligh iehor kontra l-ligi". B'dawn il-kliem il-legislatur ma riedx jintrabat ma' xi reat partikolari; dak li hu necessarju hu li jkun hemm vjolazzjoni tal-ligi li bhalarizultat dirett ikollha l-qligh ghall-hati b'dannu ghal haddiehor - il-parti offiza.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni